Unakit


Unakit stöder vårt medvetande att vara närvarande, här och nu.

Den balanserar våra känslor och befrämjar kontakt mellan vår känslomässiga och andliga aspekt.

Unakit sägs påverka vår förmåga att se roten till vårt onda och stödja en försiktig inre och yttre frigörelse så att personlig och andlig utveckling får utrymme i våra liv. 

Unakit består av epidot (grönt) och rosa fältspadt


Stjärntecken: Skorpionen


Chakra: Hjärta och Navel.

Spiritlife.se