Sodalit

Sodalit stimulerar kreativt tänkande, förståelse och vetande i alla dess former.
Den stöder vänskap, solidaritet, samhörighet och gemensamma mål i en grupp.
Sodalitet stärker självkänslan,
tilliten till sig själv och andra samt balanserar oberoende och beroende.

Stjärntecken: Skytten

Chakra: Panna och Hals.

Spiritlife.se