Prehnit


Prehnit är en sten för drömmande och kreativt tänkande.

Den stärker meditation, avslappning och att ur djupet av sig själv plocka fram minnen eller insikter.

Prehnit har använts för att förutsäga framtiden framför allt inom området andlig och personlig utveckling.


Chakra: Hjärta

Spiritlife.se