Blå Agat

En sten för lugn och ro den är känd för lugn och ro med härliga healing energier.

Tar bort negativ energi och stress, släpper spänningar.


Röd Agat

En kraftfull beskyddare, stärker ditt mod och din kraft att vara ett med dig själv . Hjälper dig uppnå en känsla av balans, i kropp och sinne. Motverkar rädsla och blyghet, hjälper dig stå upp för dig själv.


Grön Agat

Moss agat hjälper dig befria dig från destruktiva mönster vanor mfl. Drar till sig framgång och stärker din självkänsla, lugnar och balanser din psykiska och andliga kropp.
Den är en mycket lugnande sten och dämpar rädslor.
Spiritlife.se